За да имате здрави зъби за дълго време, трябва да се започне подходяща грижа в детството. Редовните прегледи при зъболекар и здравословното хранене помагат да поддържате зъбите си здрави до напреднала възраст. Като превантивна мярка се препоръчва редовна професионална хигиена на устната кухина. Затова посетете подходящият дентален център.

Стоматологичното лечение включва прегледи и лечения на зъбите и устата, като пломбиране на зъби, лечение на корени, хирургично отстраняване на зъби, апицектомия и много други.

Деца и младежи на възраст между 10 и 18 години имат право на хигиена на устната кухина веднъж годишно. По време на фиксирано ортодонтско лечение са предвидени две сесии годишно. Лечението може да се извърши директно от договор зъболекар или, ако се използва избран лекар, възстановяването ще бъде извършено в размер на договорната ставка. Юноши без фиксирано ортодонтско лечение – които могат да бъдат лекувани веднъж годишно от договорни партньори – имат допълнително право на субсидия от 35 евро за допълнително лечение веднъж годишно.

Кое дентално лечение стоматологът счита за подходящо, зависи от диагнозата. Пациентите често могат да избегнат обширни и скъпи стоматологични лечения, като посетят зъболекаря по-рано. Редовната и задълбочена грижа за зъбите също може да предотврати лечението на зъбите.

Различните превантивни лечения също могат да намалят риска от проблеми със зъбите. При зъболекаря например твърдите и меки плаки могат да бъдат отстранени с професионално почистване на зъбите. Не е научно доказано обаче дали професионалното почистване на зъбите всъщност помага за предотвратяване на зъбни заболявания.

Кариесът и пародонталната болест – известна като пародонтална болест – обикновено не могат да бъдат напълно избегнати, така че лечението на зъбите – например използването на протези – е необходимо. Зъболечението се предлага в много разновидности. Може би най-важните лечения са тези, които запазват зъбите. Те се използват, наред с други неща, за кариес, възпаление на корените или пародонтоза.
Екстракцията на зъби, които вече не могат да бъдат запазени (не на последно място мъдреците) също принадлежи към областта на денталното лечение. Поправките на повредени зъби също са важни лечения при зъболекаря.

Професионално лечение на пародонтоза предлага дентална клиника “Вирту”

Много стоматологични лечения вече могат да се извършват много по-безболезнено с лазерна терапия. Но не всяко дентално лечение се покрива изцяло от задължителното здравно осигуряване. Законните здравни застрахователи по принцип не плащат нищо за професионално почистване на зъбите например. Някои здравни осигуровки обаче възстановяват част от разходите като доброволна допълнителна услуга – например като част от бонус програма.