Приносът на Съвета на Европа 2030 г. и целите за ЦУР (Цели за устойчиво развитие) за прекратяване на насилието срещу деца

Съветът на Европа е водещата организация на правата на човека на европейския континент. Нейното действие е съсредоточено върху насърчаване и защита на правата на човека, […]

Милиони хора пътуват със самолет всяка година и въпреки това повече от 90% от тях не са запознати с правата им като пътници

Милиони хора пътуват със самолет всяка година и въпреки това повече от 90% от тях не са запознати с правата им като пътници, нито знаят […]