Каквото и да целим да постигнем с детето, винаги трябва да говорим на неговия език и да даваме примери с помощта на любимите му играчки

Емоционалната интелигентност е съществена за всеки от нас, а при децата тя се изгражда с времето, ако родителите създават нужните условия за това и стимулират развитието й. Умението да разпознаваме чувствата си, да им намираме израз и да ги владеем е мъдрост, която ни е нужна през целия живот. Ако срещаме затруднения, това може да доведе до психосоматични проблеми и пречки при създаването на близки отношения.

Ето защо усилията за децата следва да са не само в посока на усъвършенстването на логическото мислене, а и спрямо емоционалния интелект, който включва следното:

  • Контрол върху чувствата;
  • Умение да формулира емоциите си и да ги приема;
  • Ефективно общуване с околните;
  • Емпатия и разбиране на другите.

Следните подходи ще ви бъдат от полза, когато искате да повлияете и да насърчавате формирането на този вид способности:

Съвместни игри

Любимите детски играчки са идеалното средство да демонстрираме на малките различните чувства. Сладкият плюшен герой може да води диалог (с ваша помощ), може да изрази съжаление, да се усмихва широко и да тъгува за някого… Бъдете креативни и говорете на езика на детето!

Полезни тук могат да бъдат дори книжките за оцветяване, където различните рисунки онагледяват животинки или принцеси със съответните мимики. В магазините ще откриете също карти или магнити с емоции, препоръчителни за дадена възраст, които подробно разясняват на подрастващите този непознат за тях свят.

Използвайте ги, за да играете цялото семейство, като теглите по една емоция и се опитвате да изобразите на останалите каква е, очаквайки те да я отгатнат. Задълбочете урока, като след това помолите детето да разкаже своя история кога е изпитвало подобно чувство и как се е справило в ситуацията.

Култивиране на определени качества

Когато детето има положително отношение към себе си и вие съзнателно сте го подкрепяли в това, то се отразява и на емоционалния му кръгозор. Това е косвен начин да го подпомогнете, използвайки свързани с него качества. Ключово е също готовността да се проследяват връзките и причината за случващите се събития, вместо да се търсят такива в странични обстоятелства и хора. Устойчивостта при дадени случки може да се култивира, ако родителите осъзнават своята роля в тази отговорна задача.

Подходящ пример

Не забравяйте, че децата правят първите си стъпки във всяка област, наблюдавайки нас, техните майки и бащи. При сложни казуси вие ще бъдете примерът им, който да ги ръководи какъв вид е емоцията ви, как и дали сте съпричастни с близките си, чувствителни ли сте към себе си и околните.    

При необходимост винаги може да потърсите съвети от специалисти. Преди да изпадате в паника, когато преодолявате заедно емоционалните изблици на своите момчета и момичета, припомнете си, че и вие някога сте били деца. И това, с което може наистина да ги спечелите, е всякаква форма на игра!

Разгледайте предложенията на сайта Guga.bg, за да подберете правилните забавления, съобразно възрастта на децата.