Кампания срещу ограниченията за български работници в ЕС

Илиана Иванова (ГЕРБ/ЕНП)

Информация за проблема

Съгласно присъединителния договор на България, останалите държави-членки на ЕС имат право едностранно да налагат ограничения  на българи и румънци за достъпа до трудовите си пазари до 31 декември 2013г. Рестриктивните мерки бяха въведени като временни с цел да не се стигне до големи емигрантски вълни от страна на новоприети страни към някои от “старите” страни-членки. Към момента ограничения все още прилагат Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия, Франция, Великобритания и Ирландия.

Хронология на предприетите стъпки и мерки от евродепутат Илиана Иванова

декември 2009 -   изказване в пленарна зала на ЕП – за първи път въпросът с ограниченията е поставен пред новия състав на Европейския парламент. Акцент в изказването е съществуването на тези ограничения по принцип, което вреди на единния пазар и свободното движение на хора – една от движещите сили на европейската интеграция. Подчертава се също и дискриминационната основа на трудовите ограничения на базата на национално.

декември 2009 -   участие на проф.Марио Монти, бивш еврокомисар за конкуренцията и за вътрешния пазар, в дискусия с депутатите от комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Проф. Монти изготвя за председателя на ЕК Жозе Барозо документ, наречен Преглед и рестартиране на единния пазар, чиято цел е анализиране на съществуващите проблеми пред общия пазар и набелязване на приоритети за развитие в тази област. Илиана Иванова постави въпроса за ограниченията за български работници, като г-н Монти подчерта, че те са в разрез с основни свободи, на които се крепи европейската интеграция, каквото е свободното движение на хора.

март 2010 –           писмен въпрос до ЕК за това дали Комисията е наясно с проблема с ограниченията, дали негативните икономически ефекти ще бъдат взети предвид при изготвяне на стратегията за развитие на единния пазар и има ли намерение (политическа воля) Комисията да си сътрудничи и да настоява пред държавите-членки за предсрочно премахване на ограниченията – въпрос, за който призова и предишният еврокомисар по заетостта Владимир Шпидла.

април 2010 –        доклад на комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на Европейския парламент за Ефектите на единния пазар за европейските потребители и граждани. Документът призовава за изготвяне на Европейска харта за гражданите на ЕС, като подчертава, че правото да живеят и работят навсякъде в ЕС трябва да бъде валидно и еднакво достъпно за всички граждани. Поправката на Илиана Иванова подчертава все още наличието на ограничения пред свободното право на труд за граждани на България и Румъния, като настоява за премахването на такива вредни за вътрешния пазар мерки.

април 2010 –        като заместник-председател на специалната комисията за икономическата криза, Илиана Иванова предложи текст, който да залегне в препоръките на евродепутатите за борба с кризата. В този текст г-жа Иванова акцентира на положителните ефекти от разширяването и свободното движение на работници - факт, доказан и в изследване на Европейската комисия – и подчертава премахването на ограниченията като ефективна  мярка за подобряване функционирането на вътрешния пазар.

април 2010 –        Илиана Иванова, заедно с още четирима евродепутати от групата на Социалистите и демократите в ЕП, внасят писмена декларация за премахване на ограниченията. Подкрепата от други политически сили показва общоевропейския характер и нужда за премахване на налаганите рестриктивни мерки. Целта е тази писмена декларация до 9 септември 2010 г. да се подпише от поне половината евродепутати, като по този начин ще се превърне в официална резолюция на ЕП – един от силните инструменти на институцията, който ще засили чувствително политическия натиск към държавите, прилагащи трудови ограничения.

28 април 2010 -   Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите на ЕП гласува текст, който призовава държавите-членки, прилагащи трудови ограничения за българи,  да преразгледат позициите си. Поправката, внесена от Илиана Иванова, подчертава, че все още съществуват ограничения за работници от България и Румъния и настоява страните-членки да разгледат възможността за отваряне на пазарите си.

7 май 2010г. – Отговор от ЕК на писмения въпрос на Илиана Иванова – „Комисията е за пълното прилагане на четирите свободи, в т.ч. и свободното движение на работници в ЕС… Комисията също така…препоръчва на държавите-членки, които запазват ограниченията в достъпа до своите трудови пазари, да преразгледат позицията си в светлината на доклада, който Комисията оповести през ноември 2008 г. и който констатира, че като цяло ефектът от мобилността след разширяването е бил положителен.“

20 май 2010г. – Европейският парламент гласува в Страсбург резолюция за осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите. Евродепутатите приеха с голяма мнозинство поправка на Илиана Иванова, подчертаваща, че някои ограничения на труда за работници от новите държави-членки все още съществуват в рамките на единния пазар и призоваха държавите-членки да обмислят премахването на съществуващите ограничения.

31 май 2010г. – статия от Илиана Иванова на тема „Бъдещето на единния пазар на ЕС“, в която се разглеждат предизвикателствата пред ЕС, като основното е равноправният достъп до пазара на труда от всички граждани на ЕС. Статията е публикувана в списание EP Today (брой от месец юли 2010) и е достъпна в оригинал на следния адрес http://www.eptoday.com/index.php?articleId=59  

2 юли 2010г. – Председателят на парламента Цецка Цачева и евродепутатът Илиана Иванова с нови действия за утвърждаването ни в ЕС. Г-жа Цецка Цачева изпрати писма до колегите си от десет европейски държави, които все още налагат ограничения   за работа на българи. Тя настоява пред председателите на двете камари на парламентите на Австрия, Белгия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Холандия и Обединеното кралство да преразгледат рестрикциите спрямо български работници и да ги премахнат предсрочно. Това е важна стъпка на междудържавно ниво, подкрепяща кампанията на евродепутата Илиана Иванова.

8 септември 2010г. – дебат в пленарна зала на ЕП в Страсбург с участието на евродепутати от много страни членки, както и на Европейската комисия. ЕК потвърди, че според собствените й изследвания ефектът от мобилността и отварянето на трудовите пазари е положителен. В рамките на пленарната сесия се обсъжда и дискриминационното третиране от Франция спрямо български и румънски роми. В този дух Илиана Иванова коментира пред европейските си колеги, че „премахването на ограниченията спрямо български работници ще допринесе за успешното възстановяване на общия европейски пазар. Не може да говорим за неравностойно третиране на ромите в една или друга страна- членка, а да си затваряме очите за различното третиране на работници от две пълноправни членки на Съюза – и в двата случая става въпрос за дискриминация, която е недопустима в ЕС“.

26 септември 2010г. – Германия се очаква да отвори трудовия си пазар за българи за сезонни работници, считано от 1 януари 2011г. Новината съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов. Това все още не е пълно отваряне на пазара на труда, но е стъпка в правилната посока.

6 октомври 2010г. – председателят на долната камара на италианския парламент Джанфранко Фини обяви, че Италия ще отвори трудовите си пазари за българи в най-кратки срокове

декември 2010 – март 2011 – срещи с евродепутати и политически представители на десетте държави-членки, които все още налагат трудови ограничения спрямо български работници

13 май 2011г. – нов писмен въпрос до Европейската Комисия за процедурата и при какви условия ЕК би разрешила на страните членки да запазят ограниченията си след края на втория период

22 юни 2011г. – подкрепа от холандския евродепутат Marije Cornelissen, която се обяви твърдо против ограничения за български и румънски работници и организира телевизионно предаване и дискусия по въпроса за отваряне на трудовите пазари. Илиана Иванова направи видео запис за холандската телевизия, изтъквайки ползите, които премахването на ограниченията ще донесе за холандската и европейската икономика.

18 юни – 12 август 2011г. – ЕК започна обществено допитване до всички европейски граждани за свободното движение на хора и работници и дискриминацията, с която се сблъскват хората в други държави-членки на ЕС. Допитването е достъпно на всички официални езици и може да се попълва както онлайн, така и на хартия и да се изпрати след това. Повече информация как да участвате в публичната консултация може да намерите тук.

3 юли 2011г. – Трети писмен въпрос на Илиана Иванова до ЕК – сигнал до ЕК за новото законодателство в Холандия спрямо български работници. Илиана Иванова иска ЕК да разследва мерките, прилагани от Кралство Нидерландия и да санкционира страната.

4 юли 2011г. – отговор на втория писмен въпрос до ЕК, с който комисарят по заетост Ласло Андор разяснява, че в края на втория преходен период за налагане на ограничения (края на 2011г.) ще изисква от страните, които искат да ги продължат за още две години „конкретни и подробни доказателства“ за нуждата от запазването им. Самият отговор може да прочетете тук.

10 юли 2011 – Христо Стоичков и съотборниците му от 94 подкрепиха кампанията срещу ограниченията за български работници в ЕС. Носителят на „Златната топка“ смята да изпрати писма до евродепутатите на страните, които все още не допускат свободно на пазара на труда българи, както и ще участва в дискусия в Европарламента. 

Очаквайте скоро следващите стъпки по темата, предприети от евродепутат Илиана Иванова….

Контекст

Свободното движение на хора е една от основните свободи, които правото на ЕО гарантира. То включва правото на гражданите на ЕС да се придвижват свободно в друга държава-членка на ЕС, да започват работа и да пребивават в нея с членовете на семейството си. Свободното движение на работници изключва упражняването от страна на държавите-членки на пряка или косвена дискриминация по отношение на работниците от ЕС и техните семейства, основаваща се на тяхното гражданство по въпроси, свързани със заетостта. То също така гарантира равноправно третиране по отношение на настаняването в обществени жилища, данъчните облекчения и социалните придобивки.

В присъединителните договори на България и Румъния са предвидени т.нар. Преходни разпоредби относно свободното движение на работници. Целият преходен период с максимална продължителност седем години е разделен на три обособени етапа (по формулата „2 + 3 + 2“). По време на всеки от етапите се прилагат различни условия:

 • През първите 2 години достъпът на работници от ЕС-2 се регулира от националното законодателство на другите държави-членки. В края на първия етап Комисията е длъжна да изготви доклад, който да даде възможност на Съвета да направи преглед на този първи етап от прилагането на преходните разпоредби.
 • Държавите-членки могат да продължат да прилагат своите национални мерки по време на втория етап за още три години, при условие че уведомят Комисията за това преди края на първия етап; в противен случай се прилага законодателството на ЕС, с което се осигурява свободното движение на работниците.
 • По принцип действието на ограниченията трябва да приключи в края на втория етап. Въпреки това, отделна държава-членка, прилагаща национални мерки в края на втория етап, може, при сериозни затруднения на нейния пазар на труда или при заплаха от такива затруднения и след уведомяване на Комисията, да продължи да прилага тези мерки до изтичане на седемгодишния период след датата на присъединяване.

За България и Румъния действието на преходните разпоредби приключва окончателно на 31 декември 2013 г. 

Таблица с ограниченията към месец април 2010г.

Доклад на проф. Марио Монти за ЕК – Нова стратегия за единния пазар

Доклад на комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите в ЕП, призоваващ за преразглеждане на ограниченията (параграф 84)

Писмен въпрос до ЕК + Отговор на ЕК

Писмена декларация за ограниченията

Изследване на ЕК за ефектите от разширяването и свободното движение на работници от България и Румъния

Доклад на неправителствена организация относно работниците от България и Румъния

Отговори (30) на “Кампания срещу ограниченията за български работници в ЕС”

 • Emil Dimitrov казва:

  Uvazheama G-zho Ivanova,
  Schitam,che stapkite trijbva da badat po-radikalni shto se otnasija do dostapa do trudovija pazar na bulgarite v EC!!!
  Tezi ogranichenija diskriminirat bulgarite i ne samo protivorechat na osnovnite principi na EC,no i podhranvat kriminalnite structuri v Bulgaria s zaplashtaneto na vsijkakvi moshenicheski posrednicheski agencii!!!
  Lichno az smijtam ta izchakam oshte mesec-dva i shte podam zhalba za sada po-pravata na choveka v Strasburg za tazi nespravedlivost!
  S Uvazhenie:
  Emil Dimitrov
  Sofia Bulgaria

 • Иванова казва:

  С какво сме по долу от страните от А8 с нищо .Но нали сме дупедавци стоим и мълчим и ни е готино като ни тъпчат.ЕС ни дискриминира ,никои не заплашва пазара на труда,има работа работиш,няма идваш си в Бг.Нали сме послушни изпълняваме всичко,а накрая нищо.Проблема е че нямаме държава,а мащеха.Аз съм млад човек и не желая да живея в Бг.,нито да родя деца в тая смешна незнам как да я нарека……

 • Dani казва:

  Някои не си върши добре работата.Не е нормално да бъдем член на Es bez da имаме право на работа,т.е. България си плаща членския внос в ES a vsaщото време българския народ е добpе дошъл на Запад,но като турист.Тази политика водена от българските политици е просто скандална и неприемлива.Знам че може би правите усилия,но факта че няма резултат ме кара да мисля че са недостатъчни.Манталитетът на Запад е много по различен от българския,и трябва да се преговаря постоянно,трябва да се говори за този проблем при всяка възможност която ви се отдаде.Те просто си гледат техните изгоди,и вие сте тези които не защитавате правата на българския народ в Европа.Може да ги атакувате юридически;защото те не спазват конституцията на ЕС.Българският народ е дискриминиран на Запад,и това е скандално за българското правителство!

 • КРИС казва:

  Здравейте ,от саита на ГЕРБ идвам тук и там има анкета кое да бъде приоритет ,искам да ви кажа ако може като съвет не съм икономист не съм специалист но логиката ми е в кръвта .когато имащ безработен народ,икономика,не се усвояоват еврофондовете ,няма да има от къде за образование пари за театри ,кина ,болници и прочее ,трябва да трансплантирате грабнак на БЪЛГАРИЯ и това е работническа класа за съжаление една част от нас сме в чужбина ,но трябва и тук българите да получават а не само тези които сме вън ,сега ако ограничениата за нас най сетне отпаднат това ще бъде наистина от помощ за нашиа народ много ьора ще идат вън и ще донесат още по вече пари в икономиката ни ,ще се вдигне потреблението моментално както бе преди кризата а и със натиска от данъчните е как няма да има пари .Направете отряд по голиам за да има по голям обхват и правете проверки ,вдигнете глобите за нарушениа .
  вътрешни отдели които да шетат из службите също .Омръзна ми все моята страна да е …. да не казвам .На предните избори не гласувах (за първи път) това бе моя протест ,протест защото не вярвам на никого.Всеки граби и осира ,НЯМА ДА СИ КРИВА ДУШАТА ЗА СЕГА СЪМ ВПЕЧАТЛЕН НАИСТИНА ОТ ЕДНА ГОДИНА САМО ,ОЩЕ МАЛКО ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ МЕ НАКАРА ДА СЕ ВЪРНА КЪМ ГЛАСУВАНЕТО , АКО СИ ИЗИГРАЕ ДОБРЕ КАРТИТЕ ПРЕД НАРОДА ТОЙ ЩЕ ГО ОВЛАСТИ КАКТО НИКОГО ДРУГ ДО СЕГА ,АКО САМО ПОЧНАТ ВСИЧКИ МАМИЛИ И КРАЛИ ДА ВЛИЗАТ ПО ЗАТВОРИТЕ СЪС ТЕЖКИ ПРИСЪДИ ,АКО НАРОДА НА ГЛАСУВА И ЗА КМЕТ И ПРЕЗИДЕНТ ОТ ГЕРБ ПЪК НА .

 • Daniel Penev казва:

  Gospojo Ivanova,
  kade i koga mojem da sledim razvitieto na vaprosa za otvaryane na rabotniya pazar za bulgari v EU?
  blagodaria vi predvaritelno))))

 • user казва:

  Здравейте, г-н Пенев,

  Благодарим Ви за въпроса!

  Най-лесно би било да се осведомявате за новостите по темата от нашия сайт – http://www.ilianaivanova.eu. Ние следим отблизо развитието на въпроса и информацията на сайта се обновява своевременно.

  По-конкретна информация за свободното движение на работници има и на сайта на Европейската комисия – Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=458&langId=bg

  Също можете да следите всички новини от областта на единния пазар (включително и свободното движение на работници) и от сайта на Европейската комисия за единния пазар – http://www.ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm . Тази страница засега е достъпна само на английски, немски и френски език.

  Не на последно място, сайтът на Европейския парламент – http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_bg.htm, дава информация за акцентите в дейностите на комисиите. Ако има развитие по темата за отваряне на работния пазар за българи, това бива отбелязвано и на тази интернет страница.

  Надяваме се, че с отговора ни сме Ви били полезни.

  Екипът на г-жа Илиана Иванова

 • velizar казва:

  С мрънкане от страна на бг управниците няма да вдигнат ограниченията.Трябва радикална и добре мотивирана позиция от бг и румънското правителство,която да се чуе в целия ЕС.

 • Petya казва:

  Съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз член 45 (член 39 от Договора за ЕС) една от основните 4 свободи е свободното движение на хора в рамките на съюза. Съгласно договорените разпоредби за присъединяване на България към ЕС тази мярка подлежи на рестриктивни мерки като основният мотив за възползване от подобни мерки (каквито са например ограниченията наложени от редица държави сред които Холандия, Великобритания, Белгия и т.н. за работа за български граждани) е, че неналагането на подобни мерки ще доведе до особени сътресения на местния трудов пазар.
  От гледна точка на Договора тези мерки водят до дискриминация на българските граждани като е нарушено едно от основните им права за движение в рамките на Европейския съюз. Същевременно всяка от страните, налагащи тези мерки може да ги прекрати във всеки един момент. До извода, че тези мерки не са оправдани е стигнала Европейкста комисия в своя доклад за преходните разпоредби за свободното движение на хора от ноември 2008 година.
  Основните изводи на този доклад са следните: 1) свободното движение нa хора като цяло не е довело до сериозни смущения на пазара на труда като поради това Комисията насърчава държавите-членки да премахнат ограниченията; 2) свободното движение е допринесло за икономическия ръстеж чрез удовлетворяването на пазара на труда където има недостиг; 3) въпреки наличието на някои временни проблеми с адаптирането на свободното движение, то то е имало малко или никакво отрицателно влияние върху трудовите възнаграждения и безработицата на местните работници в приемната страна; 4) миграцията от ЕС 15 към ЕС 15 продължава да надхвърля миграцията от нови към стари страни членки; 5) премахването на ограниченията намалява нерегламентирания труд и последиците, свързани с това; 6) хората отиват там, където има работни места и често напускат, когато условията са по-неблагоприятни.
  В допълнение Европейската комисия изброява ред причини, поради които счита, че ограниченията трябва да отпаднат. Първо Комисията посочва, че свободата на движение на хора е право на всеки работник в ЕС и една от четирите основни свободи на ЕС. При подписването на договорите за присъединяване всички страни от ЕС 15 са се задължили да се движат към възможно най-бързо прилагане на разпоредбите на общностното право. Същевременно същите задължения са приложими и за новоприсъединилите се държави. Освен това, доклада показва, че вдигането на ограниченията има смисъл не само от икономическа гледна точка, но че те биха допринесли до избягването на по-сериозни проблеми като например нелегалния труд и фиткивната самостоятелна заетост. В заключение обемът на потоците на мобилност се ръководят по-скоро от общото предлагане на работна ръка и търсенето на работа, а не от ограниченията за достъп на пазара на труда. Ограниченията дори могат всъщност да забавят коригирането на пазара на труда.
  Като граждани, засегнати от ограниченията бихме искали да разберем позицията Ви по въпроса и какви мерки предприемате в качеството Ви на народен представител. Тъй като България е засегната чрез невъзможността да се възползва от всички разпоредби на Договора за Функциониране на ЕС към, който е страна не смятате ли че трябва да има по-сериозна инициатива от страна на България да иска премахване на ограниченията на свободното движение на хора.
  Осем от новоприъединените държави през 2004 година, за които подобни ограничения също важат са поискали преразглеждане на тези мерки и като резултат ограниченията за тези държави са премахнати. Съответно нашия въпрос е смятате ли да инициарате подобно преразглеждане.
  Eto kakvo pismo (tova e chernova) izpratihme do vischki narodni predstaviteli na 1vi spetemvri po faks kakto i do Nyakolko ministerstva koito imat vruzka s vaprosa. Nikoi ne ni otgovori. Pak go izpratihme predi mesec ot imeto na sdrujenie na studentite v Holandiya i sega imame otgovor ot parlamentarnata komisiya po diskriminaciya koyato prati problema do Ministerstvo na vunshnite rabota. Saglasna sam s Velizar s silna poziciya shte ima uspeh taka sa uspeli 10te novi EU. No pravitelstvoto ne samo nyama silna poziciya ami dori i ne mrunka.

 • velizar казва:

  И след днешното съобщение на Холандия,вие от ГРЕБ си траете.Е, какво правите в ЕВРО парламента като вашите съграждани ги третират наравно с пакистанците?Оказахте се много по-големи боклуци от БСП.

 • Иво Пеев казва:

  Възглас от юго-източните провинции на Европа (не смея да пиша Европейски съюз след новината от деня).

  Може би трябва „временно“ и „едностранно“ да пуснем затворените 1ви и 2ри блок на АЕЦ Козлодуй, като предпазна мярка срещу упражненото от Холандия право за – едностранно налагане на ограничения от старите EU членове на българи и румънци за достъп до трудовите им пазари до 31 декември 2013г.

  Иначе, като гледам синьо-зелената таблица, обобщаваща ситуацията в другите части на съюза, виждам че освен „събратята“ от бившите соц-страни, членките отворили врати след I-ви период (2-3-2 години)са само Португалия, Испания, Гърция и Дания (другите страни или изначало не са очаквали тълпи българи и румънци към тях и не са поставяли рестрикции, или не са си променили позицията за рестрикция към трудовия си пазар). С други думи резултатът от усилията за извоюване на позиции е среден 3 1/2 (три за бившия източен блок и 1/2 за пробива Португалия, Испания, Дания.

  Предстои да влезем в III период, който би трябвало да започне от 31 Декември 2011 год. (след 8 месеца). Надявам се стратегията, хората, които са я подготвили, както и тези които ще я реализират да са достатъчно печени вече кое и как да направят, за да не звучи хронологията на събитията след 8 месеца като разбор на футболен треньор на БГ отбор след пореден разгром на европейски терен с 5:0 …

  P.S. Не видях дата на последната версия на публикацията, горе-долу става ясно от коментарите, но ще е по-лесно на потребителите да се ориентират за актуалността на текста когато е с дата.

 • Ivo Peev казва:

  Тест за постинг. Вчера постнах тук и днес постинга го няма (изтрит? премахнат? подтискане на свободното слово? това е скандално!)
  Причини ?

 • user казва:

  Здравейте,
  постингът ви не е изтрит, просто никога не е публикуван. Написаното не излиза автоматично, а трябва да бъде одобрено от администратор, т.е. от Илиана Иванова лично или някой от екипа й – още сме трима асистенти, които имаме достъп. Досега никога, нито един постинг не е трит, просто програмата е такава.
  Причината да не ви е одобрен постинга веднага е, че има дни, в които имаме работа, която не позволява да влезем и за 5 мин в сайта, обикновено когато сме по срещи и събития извън ЕП. Това беше вчера, сряда. Както вече може да видите, коментарът ви е публикуван. Няма нужда веднага да търсите някакви други причина, цензура или каквото и да е. Целта ни не е да се критикуваме, а да се опитам да свършим работа и ограниченията да паднат в края на тази година. Всякакви съвети за инициативи в тази насока са добре дошли.

  Успех!
  Петър Нацев

 • нина владимирова казва:

  Здравейте,
  Прочетох материалите по тази болезнена тема – работата на българите в страните от ЕС. Позволявам си да Ви пиша, защото току-що имах много тежък разговор с дъщеря си по този повод.Тя учи в колеж по туризъм в Швейцария. Мечтата й беше да учи в това училище още от първите гимназиални класове. Направих всичко възможно, за да й помогна да осъществи мечтата си. Няма да говоря за цената на усилията.Предстои й завършване на бакалавърската степен, само след 5 месеца. В колежа идват представители на различни хотелски вериги, за да представят възможностите за работа/кариера пред студентите. Възможностите за работа пред всички са в целя ЕС, но както тя каза с големи букви стои надпис, че това не се отнася за студентите от България и Румъния. Те могат да кандидатстват за места само в своите страни или арабския свят – това е съдействието, което колежа може да им окаже. Успехът на дъщеря ми е между мн.добър и отличен. Препоръките й от учебните стажове в Швейцария са отлични (единия стаж е във френска другия е в немска Швейцария).Владее немски и английски. Парите за учебните й такси са същите, които плащат и останалите ученици.
  Питам се как може да се защити от дискриминация студент, обучавал се на равни начала със своите колеги? Как може да си потърси работа, която отговаря на квалификацията й, доказана от дипломата и препоръките от стажовете в същата тази страна?
  Опасявам се, че бях прекалено обстоятелствена, но за мен е недопустимо, младите хора, да бъдат поставяне в неравностойна позиция, само защото имат български паспорт!!!
  Питам се и как българската държава защитава достойнството на своите честни и трудолюбиви граждани? Днес официална е позицията на Холандия, но на практика, негласно това е решението на всички стари членки на ЕС.

 • Dimo казва:

  Az ne vijdam skoro da padnat ograni4eniqta,pri uslovie,4e cqla evropa e vdignala ruce ot nas.Postoqno 4eta po vestnicite,kak bulgari sa arestuvani v 4ujbina zaradi krajbi,kontrabanda i t.n.Az daje se u4udih kak Dania,Ispania i Portogalia sa svalili ograni4eniqta.

 • Petya казва:

  Много ще бъде полезно да качите в този форум отговора на въпроса на Илиана до Комисята от 13 май 2011, когато получи такъв. Аз се съмнявам, че на така поставен въпроса ще се даде отговора от правния текст, че трябва да докажат, че отварянето на пазара ще доведе до сътресения на трудовия пазар. Ако отговорят така моля ви пратете второ запитване по какъв начин това ще го доказват, защото икономически погледнато нямат никакви доказателства а точно обратното. И второ за да спре това безумие с рестрикциите може би е крайно време България да заведе дело срешу Холадния, защото те приложиха допълнителни рестрикции, което противоречи на правото на ЕС. Със заведено дело пред съда може би ще спрат да ни позлват за евтин популизъм какъвто са рестрикциите, а България ще покаже, че е член с права и си знае правата.

 • проф д-р Любомир Андреев казва:

  явна е дискриминацията на РБ вредица страни на ЕС-българското правителство трябва да реагира реципрочно.

 • Zaro казва:

  Глас пустиня са постингите тук. Нали си плащате редовно данъците хора, защо им е да си правят труда да ви отговарят ? И ако отговорят – има ли какво да кажат ?

 • Zaro казва:

  Може би се прави нещо по въпроса, но сме твърде малки някой да ни … за нещо

 • Mariya казва:

  Zdraveite.Az jiveja v Germania ot 1 godina.Imam dve profesii,gotvach i uchitel po balgarski ezik i literatura.I dvete obrazovanija zavarschih v Balgaria.Parvonachalno rabotih v restorant kato pomoschnik kuhnja,no chefa kato vidja,che moga vsichko zapochna da me izpolzva i da gotvja.Az obache mu se opanah.Sled kato poluchavam pari za pomoschnik njama da gotvja.Ne bjah dovolna ot nego,ot zaplastaneto i ot otnoschenieto mu kam men, i sega si namerih rabota kato gotvach v edin 4 zvezden hotel.RABOTJA KATO GOTVACH I POLUCHAVAM PARI ZA GOTVACH.Iskam da kaja na vsichki balgari v chujbina,ne davaite da vi tapchat i izpolzvat.Tarsete si pravata. A na balgarskoto pravitelstvo iskam da kaja,che e slabo,ne si varschi rabotata.Ne zastitava pravata na grajdanite si nito v sobstvenata si darjava,nito v chujbina.Ot 1 mai pazara na truda v Germania e otvoren za novite 7 chlenki na EU.Imam kolegi ot Ungarija i Chehia,koito mnogo dobre si zastitavat pravata.Poluchavat pari kato germanzite i ne davat na nikoi da gi diskriminira.NIE BALGARITE S NISTO NE SME PO LOSCHI I PO DOLNI OT DRUGITE NARODI.No parvo balgarskoto pravitelstvo trjabva da se opane na instituziite na EU ,i da im pokaje,che MOJE I DA HAPE NE SAMO DA LIJE I DA PREKLANJA GLAVA.Sled kato OPREDELENI STRANI prilagat DISKRIMAZIJA SPRJAMO NASCHI GRAJDANI NA TERITORIJATA SI ,TOGAVA I NASCHETO PRAVITELSTVO TRJABVA DA OTGOVORI SAS SASTOTO.IMA EDNA MNOGO MADRA BALGARSKA POGOVORKA; OKO ZA OKO ZAB ZA ZAB.Ne e loscho naschite ministri da otvorjat uchebnizite po istorija i da se pouchat ot madrata politika na predzite ni.

 • Димитър казва:

  Здравейте!

  Понеже в българските медии в последните два дни се появиха информации, че се очаква някои европейски страни да отворят пазара си на труда за българи от 1 януари 2013 г моят въпрос къв вас е такъв:бихте ли дали по-подробна информация кои са страните, които най-вероятно ще направят това.Информацията в нашите медии е че най-вероятно това ще бъде Германия, която в момента изпитва остър недостиг на работна сила,но за други страни няма информация.Единствено се твърди, че две страни,Великобритания и Нидерландия, твърдо са решили да не отворят пазарите си до края на 7 годишния период, т.е. до 1 януари 2015.
  Аз и четящите този форум ще ви бъдем благодарни ако споделите по-подробна и конкретна информация по тази тема.

  благодаря предварително,

  инж.Димитър Кожухаров
  Варна

 • user казва:

  Здравейте! Решението дали да продължат с ограниченията страните-членки трябва да обявят на ЕК до края на 2011 г. Когато се получи официално информацията и при нас, ще я публикуваме на сайта.

 • france казва:

  Nujna e po mashtabna kampaniq spored men trqbva vsichki da se obedenim za celta i medii upravlqvashti opozicia vuobshte vsichki mislq, che edIn velik bulgarin pokaza kak trqbva da stane HRISTO STOICHKOV trqbva da se govori da se postavqt uslovia da se iska s mulchanie nqma da stane ,kakto e kazano ,,Edno bebe ako ne plache nqma da qde,,tova e vajno za mngogoto bulgari koito sme v chujbina i sme diskriminirani…..Haide Gospojo Ivanova nie vqrvame vuv vas budete po drastichna znaem, che hora kato vas mogat mng ,organiziraite taka jelanata mashtabna kampania….Neka si dadem vsichki kuraj i da uspeem zaedno,samo supreci nqm ada stignem do nikude……

 • what goes around comes around казва:

  В България съм безработен от два месеца и успях да си намеря работа в Англия и Ирландия на поне 10 места и истината е че само тази забрана ми пречи да започна работа.Много е неприятно защото е найстина нелеп начина по който ни третира европейския съюз,но истината е че ние самите сме си виновни,че търпим това отношение.
  Не народ а мърша

 • usova казва:

  namiram se v belgiq sas cqloto si semeystvo.Tuk sam ot dve godini
  Obikalqm postoqnno interimi i dr, agencii za rabota , rabota ima problema e v dokumentite koito pritejavame.imam e karta i s neq nikade ne mogat da me naemt zashtoto q polu4ih 4rez dashterq si, ne moga da zapo4na rabota kato 4ista4ka vapreki 4e dosta firmi iskat da me naemat zashtoto nqmam pravo na arbayt karta ne e li absurdno 4e pritejatelte na sashtiq vid karta polu4iliq oba4e 4rez sapruga si mogat da badat naeti vav firmi za 4istene, a tuk za jenite ima predimno takava rabota.Kajeshli 4e si s balgarska nacionalnost vednaga iskat karta E+ za da te naemat.Izashto zapo4na masovo unishtojavane na li4nite ni dokumenti tuk, tova ne e li narushavane na grajdanskite ni prava, sas nishto ne sme narushili zakonite im, redovni danakoplatci sme, tok voda gaz vsi4ko si plashtame navreme s kakvo pravo ni unishtojavat dokumentite saglasno koy zakon , koq razporedba.NQM li pravo vseki grajdanin na EC sam da izbira darjavata v koqtoiska da raboti i da jivee.Edinstvenniq problem poradi koyto ne mojem da si namerim postoqnna,redovna rabota a ne na 4erno kakto mnogo balgari rabotqt tuk e to4no tova tozi statut koyto pove4eto tuka polu4avat kato zelfstandih.Zashto da ne mojem da rabotim tam kadeto imat nujda ot nas, s kakvo zastrashavame tehniq pazar na truda pri uslovie 4e kandidatstvame za rabota kato niskokvalificirani rabotnici.Tova si e44ista diskriminaciq, zastavam zad vseki koyto se opitva da pomogne na balgarite da izkarvat prehranata si s 4esten trud , za promqna na statuta ni i dopuskaneto na balgarite do trudovite pazari ne samo v Belgiq a i v celiq EC.

 • Силвия Иванова казва:

  С голям интерес прочетох всички коментари до тук.Мисля че наистина ни дискриминират.Лично аз вече още докато отивам на някое интервю за работа,знам вече отговора и той е ‘не’,“не можем да ви наемем,защото сте от България“.Направо са отвратителни в повечето случаи.От 3 години сме с мъжа ми в Белгия,търсила съм работа къде ли не,дори вав фирми за чистене не ме вземат.Той от друга страна търси работа по своята професия „корпусник“,разбира и от метални конструкции,PVC и алуминий и други работи още,но не го наемат без документ.А по принцип те могат да ни направят в много от случаите документи,но не искат.Но каквото и да говорим и колкото и да говорим мисля че ще си чакаме до до края на 2013 и ще ни мачкат европейците,щото нямаме подкрепа от собствената си държава,та камо от тях.Дай боже нещо да се промени и наще малко да ги натиснат и малко да се оправят нещата и в България и в чужбина.Успех на всички българи и да не забравяме че трябва да се подкрепяме,защото Съединението прави силата-нали така пише пред народното събрание!

 • Тодор Тодоров казва:

  Уважаема г-жо Иванова,
  Искам да ме информирате какво се прави към днешна дата по въпросът с рестрикциите.От 2010 година аз живея на територията на Обединено Кралство Великобритания , Лондон.След последните неща които ми се случиха аз съм крайно възмутен и искам да се направи нещо по въпроса с ограниченията още сега!Не мисля,че за длъжността чистач на улици трябва да има ограничения!Също така не мога да се регистрирам в агенция,осигуряваща работа на олимпийските игри.Работа пак като чистач!

 • Госпожо Иванова какво става с тези забрани?Те направо ни съсипаха вече!Трудно е сигурно и на вас,но живота на хората направо е невъзможен в чужбина от тези забрани.Какво да направим като и в България работа няма,а тука има работа,а не ни дават да работим.Какво става изобщо хората искат да знаят,какво се прави по въпроса,дали има някаква надежда скоро да се отворят пазарите и да ни допуснат да работим без разрешителни.Кой е главния инициатор за това да не искат българите да работят свободно в ЕС и как мислите да го слоните да се съгласи с вашите искания?Българите са много мизерни и измъчени както в БГ така и тука,уж са в чужбина,а всъщност живеят за една прехрана повечето тука.Затънали в заеми,които не могат да върнат и третирани като най-долните в Европа,това ли заслужаваме?Моляви наистина направетв нещо по въпроса,защото хората са отчаяни и вече не вярват на нито дума от евродепутатите,направете така,че да говорят обратното!

 • Suncho казва:

  Zdraveite vsi4ki BG. Iskam da kaja,4e nie sme mn turpeliv narod,sa6to taka i trudolyubiv.Zatova vseki ni tup4e i ma4ka,ako se vurnem nqkolko STOTIN god. Nazad v Istoriata kakto vseki bg zanae, AMI TE SA NI MA4KALI S 500 g. 4E SEGA LI nqma da ni ma4kat, prosto iskam da kaja 4e kato Bugarina turpeliv na tozi svqt NQMA…DORI durjavi v Afrika,koito sa bedni uspqvat da vzemat pomo6ti ot EU. Ami te sa Edinni i nahalni. trebva dasi nahalen zada uspee6. I az jiveeq 12 g. v 4ujbina,govorq nqkolko ezika, i sam gotva4 po profesia,i PIZZAR,no o6te se mu4a s tova PRAVO na rabota.DOKOGA BE HORA. Nqma li istinski BG.,KOITO DA NAPRAVQT NE6TO,ili BAY GANYO si Ostava Ve4no takuv……

 • zarko казва:

  Zdraveite g-jo Ivanova bih iskal da izrazia neveroiatno silnoto si vazmushtenie ot tova koeto prochetoh po novinite che UK deputati obmisliat kampania koiato da razprostraniavat vav sobstvenata ni darjava da ni kazvat kolko elosho v UK ne idvaite tam ,s edna duma vie ste tolkova prosti i neobrazovani ,vtora raka hora che nikoi ne ni iska v EU. Britancite uvajavat povece tezi cigani cerni afrikanci pakistanci i dr. otnas .Mislia che e kraino vreme niakoi da zashtiti Bg dostoinstvo v evropeiskia parlament. Dokajete na bulgarite che sme vi izbrali za evropeiski deputat da zashtitavate nai napred dostoinstvoto na BG nacia a sled tova vsichko ostanolo zashtoto te ako sega ne zpocnat da ni uvajavat niama da ni uvajavat i za napred i togava shte bade.m utaikata na EU. POMISLETE SI HUBAVO.

 • user казва:

  Zdraveite! Razbiram napalno Vasheto vuzmushtenie. Nadiavam se kolegite v Evroparlamenta da prodaljat tova, koeto zapochnah oshte prez 2009 g. Ot togava nasam niakolko darjavi veche otvoriha predsrochno trudovite si pazari no ne i UK za sajalenie. Tai kato ne sum veche evrodeputat ot Januari 2013 razchitam naistina da ima i drugi evrodeputati koito da se interesuvat ot problemite na BG rabotnicite zad granica… Iliana

Коментирайте

*
Предстоящи събития
Календар
април 2014
П В С Ч П С Н
« май    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  


Задайте въпрос
Тук можете да задавате въпроси или да давате предложения.

Име:

E-mail*:

Телефон:

Въпрос: